Selama operasional Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu, penerimaan siswa baru dan jumlah rombongan kelas terperinci dalam tabel berikut :

Tabel 1

Perkembangan keadaan siswa

  Tahun Pelajaran   Jumlah Pendaftar Siswa baru   Kelas VII   Kelas VIII   Kelas IX   Jumlah (Kls. VII+VIII+IX)
Jml. Siswa Jml. Rbl Jml. Siswa   Jml. Rbl Jml. Siswa Jml Rbl
2004/2005 110 90 2 Rbl         90 2 Rbl
  2005/2006   270   163   4 Rbl   83   2 Rbl       246   6 Rbl
  2006/2007   315   187   4 Rbl   161   4 Rbl   83   2 Rbl   431   10 Rbl
  2007/2008   327   163   4 Rbl   190   5 Rbl   151   4 Rbl   504   13 Rbl
  2008/2009   323   174   4 Rbl   163   4 Rbl   183   5 Rbl   520   13 Rbl
  2009/2010   443   217   6 Rbl   178   5 Rbl   154   5Rbl   549   16 Rbl
  2010/2011   500   254   7 Rbl   218   6 Rbl   172   5 Rbl   644   18 Rbl
  2011/2012   496   226   7 Rbl   247   7 Rbl   209   6 Rbl   681   20 Rbl
  2012/2013   596   250   8 Rbl   215   7 Rbl   241   7 Rbl   706   22 Rbl
  2013/2014   619   295   9 Rbl   242   8 Rbl   209   7 Rbl   746   24 Rbl
  2014/1015   640   291   9 Rbl   288   9 Rbl   237   8 Rbl   746   26 Rbl
  2015/2016   650   273   9 Rbl   293   9 Rbl   286   9 Rbl   852   27 Rbl
  2016/2017   485   280   8 Rbl   272   9 Rbl   284   9 Rbl   836   26 Rbl
  2017/2018   544   331   10 Rbl   276   8 Rbl   266   8 Rbl   873   26 Rbl
  2018/2019   494   348   10 Rbl   298   10 Rbl   267   8 Rbl   913   28 Rbl
  2019/2020   621   344 10 Rbl 323 10 Rbl   324 10 Rbl 991 30 Rbl